Tuesday, November 25, 2014

चालू लाग की... फार काही, अजून सावरायचं राहलय

चालू लाग की... फार काही, अजून सावरायचं राहलयं
पीक अजून उन्हाचे, कापायचं राहलयं
.
प्रेमाचा चंद्र हा ठेवु तर मी ठेवू कुठे ?
माड़ीवरुन अमावस्येची रात्र, अजून काढायचं राहलयं
चालू लाग.....
.
तू म्हणतेस्, सोबत प्रेमानी,स्वपनांचे घरटे बांधु
तरी सुद्धा, आयुष्याच्या परीक्षा,अजून देण्याचं राहलयं
चालू लाग की......
.
आज, तू माझी , मी तुझा, झालो जरी
आयुष्याचं, मोठं स्टेशन ,अजून गाठायचं राहलय
चालू लाग की.........
©®राहुल उज्जैनकर "राहुल" —

No comments:

Post a Comment