Tuesday, November 25, 2014

सरड़ा (प्रयास 1)

सरडा ।।
-*-*-*-*-*-*-
विषारी जगात, विषारी झालेला
आपल्या सारख्या
विषारी लोकांत..... मानाचं
स्थान गाठलेला
सरडा......
माणसात येटा येता
मदोन्मत्त होऊन जातो
सरडा....
त्याच्या विषा सारखीच
घातक आहे, त्याची वासना
माद्यांना ओर्बाडून टाकायाची वृत्ति
आश्रिताना, चरण रज़ करणारी दंम्भिकता
कुणास ठाऊक
आज कोणता कहर कोसळेल
आपल्या मादी वर
किती पाशविकता,झेलणार
त्याचे, आश्रित
बरेच वर्षांत शांत झालेल्या
कीनार्यावर.....
कहर माजणार आहे आज
उध्वस्थ होणार। आहे, प्रत्येक काठ
पूर येणार आता...
उद्वेगाचा.......
कारण ??????
बरेच वर्षांनी
आज, पुन्हा
घरी परत येतोय सरडा
आज, घरी परत येतोय सरडा
©®राहुल उज्जैनकर "राहुल"
((श्री मणि मोहन जी की हिंदी कविता "गिरगिट" का भावानुवाद करने का एक विफल प्रयास ।))

No comments:

Post a Comment