Saturday, August 10, 2013

हल्‍ली- वाट चुकलेले घरी परत वळतात कुठे

माझ्या मुक्‍या भावनां तुला कळतात कुठे

हल्‍ली, स्‍वप्‍नें पण यथार्थात घडतात कुठे


माझे अश्रु, डोळ्यात तुझ्या येणे शक्‍य नाही

हल्‍ली, दगडांना सुध्‍दा  पाझर फुटतात कुठे


तुझ्या जाता, कितीतरी वर्षे, वर्षां माघून निघून गेली

हल्‍ली, 'राहुल' सारखं, लोकं आठवणीं जपतात कुठे


तुझ्या काळजीत, काळजाचा ठोका सुध्‍दा चुकतो

पण,हल्‍ली- वाट चुकलेले घरी परत वळतात कुठे

राहुल उज्‍जैनकर फ़राज़

No comments:

Post a Comment