Thursday, March 01, 2012

दिवस असे का प्रेमाचे हे ..................


दिवस असे का प्रेमाचे ह, सहजा सहजी फिरून जातात 
हवे हवे से दिवस हे, हवेत का विरून जातात 
हवे हवे से दिवस हे, हवेत का विरून जातात
 शोधल्‍यावर ही मिळत नाही, उरतात फक्‍त आठवणीं
आठवणीं मागचे स्‍वप्‍न ते, वेडे का करून जातात 
हवे हवे से दिवस हे, हवेत का विरून जातात
कित्‍येक वर्षे मागे गेली, तरी तें आठवावंस वाटतं 
ते, दिवस आठवता मात्र - डोळे का भरून जातात 
हवे हवे से दिवस हे, हवेत का विरून जातात
आज आपण एक आहोत, काल भेटूं ही देत नव्‍हते 
प्रेमाशी कुणाचे वैर आहे ? , लोकं असे कां करून जातात 
हवे हवे से दिवस हे, हवेत का विरून जातात
राहुल उज्जैनकर ''फराज'' 
I Strongly Believe, that this is my one of the Best Poetry Ever...
 

No comments:

Post a Comment